Làm thế nào để bắt đầu mining Cortex SOLO trên Cuckoo

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu16
solo-ctxc.2miners.com:6666
Hoạt động
32
solo-ctxc.2miners.com:6767
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.
Để đào CTXC coin, hãy chọn thuật toán: Cuckoo

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể sử dụng official Cortex wallet hoặc tạo địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ Binance.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0xe323ce2f5c0d25f0c7e1db1ee51f39265c52e614
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --coin CTXC --pool solo-ctxc.2miners.com:6666 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo cortex --server solo-ctxc.2miners.com --port 6666 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu16
solo-ctxc.2miners.com:16666
Hoạt động
32
solo-ctxc.2miners.com:16767
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ