0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

1.97 KGps

0.00000

Pool Hashrate

11.78 K

0.00000

Mạng Difficulty

35.79 KGps

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

9346336

0.00000

Khai thác Khối

0.12103 $-2.59%

0.00000

Giá CTXC

45%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

1.97 KGps

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu16
solo-ctxc.2miners.com:6666
Hoạt động
32
solo-ctxc.2miners.com:6767
Hoạt động